Adres kontraktu Tokena FIBONACCI (ZEN20): 0xC8a43A39C775ed97ee101EE84EfA15670C31c808

Regulamin

(aktualizacja 2024-07-11)

Spis treści

Definicje
Regulamin Tokena FIBONACCI (ZEN20)
     Wprowadzenie
     Bezpieczeństwo (portfele)
     Konto
     Zakup i ceny
     Certyfikaty
     Bonusowe FIBONACCI
     Promocje


Definicje

tokenizacja – proces przekształcania czegoś, co ma wewnętrzną wartość, w system monetarny, który może być używany w aplikacji blockchain.
FIBONACCI – pełna nazwa Token FIBONACCI (ZEN20) – token na ZENIQ SmartChain (ZSC). Charakter bonusowy i dostępowy (certyfikowany) oraz przelicznik wartości bazujący na AfyaYai. Zobacz szczegóły FIBONACCI.
ciąg Fibonacciego dla Tokena FIBONACCI (ZEN20): 1   1   2   3   5   8   13   21   34   55   89   144   233   377   610   987   1597   2584   4181   6765   10946   17711   28657   46368   75025   121393   196418   317811   514229   832040   1346269. Zobacz opis oraz właściwości ciągu Fibonacciego.
okres 21 dni – co 21 dni jest ustalana cena Tokena FIBONACCI (ZEN20). Ceny w pierwszych okresach można zobaczyć w tabeli Ceny bazowe FIBONACCI.
Aktualny okres nr 15 kończy się 2024-08-04 22:01:08 czyli za
doba FIBONACCI – czas utworzenia inteligentnego kontraktu Tokena FIBONACCI (ZEN20) na ZENIQ SmartChain (ZSC) jest umownym czasem startu doby FIBONACCI ( 22:01:08 UTC ).
pula certyfikowanych FIBONACCI (cFIB) – suma wszystkich tokenów FIBONACCI zakupionych u źródła (strona zamówienia) czyli certyfikowanych (cFIB) oraz otrzymanych w ramach bonusów (użyteczność) czyli również certyfikowanych (cFIB).
Serwisy FIBONACCI – serwisy, w których dostęp do oferowanych produktów i usług wymaga przesłania stosownej ilości certyfikowanych FIBONACCI (cFIB).
c.d.n.

Regulamin Tokena FIBONACCI (ZEN20)

Wprowadzenie

 1. Token FIBONACCI (ZEN20), w skrócie FIBONACCI, został stworzony dla społeczności ludzi, którzy akceptują jego użycie do wymiany wartości miedzy sobą (wiedza, produkty, przelicznik wartości, etc.).
 2. FIBONACCI nie jest notowany na giełdach kryptowalutowych i nie jest to planowane (co nie wyklucza innego podejścia w przyszłości).
 3. Wartość początkową (i początkową zmienność w czasie) określa twórca FIBONACCI KryptoChemik.PL ( CryptoChemist.NET). Zobacz tabelę Ceny bazowe FIBONACCI.
 4. Członkowie społeczności mogą sami ustalać pomiędzy sobą przelicznik wartości wymienianych towarów i usług wyrażony w FIBONACCI. Tu działa mechanizm rynkowy: prawo popytu i podaży.
 5. Ilości towarów i usług są często wyrażane liczbami z ciągu Fibonacciego dla Tokena FIBONACCI (ZEN20): 1   1  2   3   5   8   13   21  …  1346269. Np. Pakiety tokenów FIBONACCI czy Bonusy w Programach Partnerskich.
 6. FIBONACCI dzieli się na tysięczne części (do trzeciego miejsca po przecinku). Najmniejsza jednostka to mili FIBONACCI (mFIB).

Bezpieczeństwo (portfele)

 1. Zalecany jest portfel w aplikacji Nomo App (https://kryptochemik.pl/aplikacja-nomo-app) do przechowywania dostępu (klucz prywatny) do FIBONACCI oraz innych kryptowalut i walut fiat obsługiwanych przez aplikację Nomo App,
 2. 👇 TO BARDZO WAŻNE 👇
  Zapisz Twoje Słowa Kluczowe (Recovery Phrase) do konta Nomo App w bezpiecznym miejscu. Możesz je użyć do zaimportowania i odzyskania portfela na nowym urządzeniu. Jeśli je zgubisz, nigdy nie odzyskasz dostępu do konta a tym samym do Twoich portfeli krypto i fiat!
  👆 WOLNOŚĆ‼️ = ODPOWIEDZIALNOŚĆ‼️ 👆

Konto

 1. Każde pierwsze zamówienie tworzy konto w tym serwisie.
 2. Potwierdzenie pierwszego zamówienia jest również potwierdzeniem utworzenia nowego konta.
 3. Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy:
  • będą umieszczone na certyfikacie;
  • tylko litery, cyfry, myślniki, apostrofy i spacje;
  • długość min. 5 znaków, aż do max. 144 znaków
 4. e-mail jest loginem, unikalna nazwą użytkownika (konta)
 5. Reguły dla hasła:
  • min. jedna cyfra;
  • min. jedna mała litera;
  • min. jedna duża litera;
  • min. jeden znak specjalny:  – _ ! @ # $ % ^ & * + | . 
  • długość min. 13 znaków, aż do max. 34 znaków.

Zakup i ceny

 1. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie w link w e-mailu wysłanym po zamówieniu.
 2. Nie ma zwrotów zakupionych FIBONACCI. Zakup to niemodyfikowalny wpis (inteligentny kontrakt) na blockchain ZENIQ. To co jest możliwe to rejestracja kolejnej transakcji (smart kontaktu), która określa transfer FIBONACCI.
 3. Aktualnie podawane są ceny FIBONACCI wyrażone w walutach fiat: TZS, PLN, EUR, USD.
 4. Ceną wyjściową fiat jest cena w tanzańskich szylingach (TZS) ustalana na bazie wewnętrznych założeń Twórcy FIBONACCI. W oparciu o ceny w TZS są określane ceny w innych walutach fiat na bazie kursów średnich NBP (Narodowy Bank Polski https://nbp.pl). Kursy NBP są najczęściej niezmienne w ciągu danego dnia.
 5. Możliwe jest przejście w przyszłości na dynamiczne określenie cen (kursów walut) na bazie serwisów udostępniających dane kursów w formatach XML lub JSON.
 6. W serwisie polskojęzycznym jako wyróżniona jest podawana cena w polskich złotych (PLN).
 7. W serwisie anglojęzycznym jako wyróżniona jest podawana cena w euro (EUR).
 8. Aktualnie podawane są ceny FIBONACCI wyrażone w kryptowalutach: Tether (USDT).
 9. Cena w USD jest brana do określenia ceny w kryptowalucie Tether (USDT). Przyjmuje się 1 USDT = 1 USD.
34,000000 AY  
17 000 TZS
 Pozostało do końca aktulnego okresu 15
25,024000 PLN
5,823462 EUR    6,316161 USD
6,316161 USDT (Tether)
Czas utworzenia: 2024-07-25 10:00:23 UTC

Certyfikaty

 1. Dostęp do oferowanych produktów i usług w tzw. Serwisach FIBONACCI wymaga przesłania stosownej ilości certyfikowanych FIBONACCI (cFIB). Można powiedzieć, że 1 cFIB to 1 punkt dostępowy.
 2. Każdy zakup Tokena FIBONACCI (ZEN20) u źródła (strona zamówienia) jest udokumentowany stosownym imiennym certyfikatem.
 3. Bonusowe FIBONACCI (strona użyteczności) również dają dostęp do Serwisów FIBONACCI (mają imienne certyfikaty).
 4. Tylko oryginalne, imienne certyfikaty dają dostęp do tzw. Serwisów FIBONACCI. W danym wypadku nie wystarczy nabycie FIBONACCI na rynku wtórnym.
 5. Wszystkie zakupione u źródła (strona zamówienia) oraz otrzymane w ramach bonusów (strona użyteczności) FIBONACCI sumują się tworząc pulę certyfikowanych FIBONACCI (cFIB).
 6. Pula (ilość) Twoich certyfikowanych FIBONACCI (cFIB) jest zmniejszana po ich wykorzystaniu dla uzyskania dostępu do Serwisów FIBONACCI.

Bonusowe FIBONACCI

 1. Bonusowe FIBONACCI można odebrać w ciągu 365 dni od daty uzyskania praw do niego. Po tym czasie oferta zostaje zamknięta.

Bonus za Pakiet Startowy zakupiony w  5Billion Sales 

 1. Dla tego kto zakupił od naszej GTAgency.
  https://gtagency.kryptochemik.pl/

Bonusy za Reklamy Standardowe zakupione w  5Billion Sales 

 1. Bezpośredni poleceni.

Bonusy za skuteczną aktualizację do Gwarantowanej Sprzedaż w  5Billion Sales 

 1. Dodatkowe bonusy za skuteczną aktualizację Reklamy Standardowej do Gwarantowanej Sprzedaży.
 2. Wysyłane po dostarczeniu sprzedaży i zapłaceniu Udziału w Zyskach w wysokości 34% (52 700 USD) do  5Billion  i otrzymaniu przez nas prowizję za bezpośrednie polecenie (1 000 USD) od  5Billion .
 3. Bezpośredni poleceni.

Bonus za new GTAgency zakupioną w  5Billion Sales 

 1. Dla tego kto zakupił od naszej GTAgency.
  https://gtagency.kryptochemik.pl/

Bonusy za uzyskanie Statusu Profilu w  5Billion Sales 

 1. Bezpośredni poleceni oraz bezpośredni poleceni liderów od Statusu Profilu Legend.

Bonusy za zakup określonych produktów w XERA

 1. Do 8 poziomu w głąb.

Bonusy za uzyskanie określonej pozycji w Rankingu Kariery (Career Ranks) XERA

 1. Do 8 poziomu w głąb.

NetLeaders

 1. (w przygotowaniu)

Promocje

c.d.n.

ikona Zastrzeżenie ikona
**  Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją aktualną wiedzą i doświadczeniem.

ikona Zastrzeżenie ikona biznesowe (ryzyko strat, ryzyko utraty zysków)
Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle ikona środków i ikona czasu ile możesz sobie pozwolić stracić !!!
PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty ikona potencjalnych zysków.
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.

Przewiń na górę